M'inscric a aquest procés d'adjudicació de forma individual o com a membre d'una única Unitat de Convivència.

Us recordem que per poder accedir als habitatges és imprescindible ser soci o sòcia de Sostre Cívic, i que l'assignació es farà per antiguitat. Pots fer-te sòcia aquí .