Administració i gestió a l'equip de Sostre Cívic

Sostre Cívic és un projecte, cooperatiu i associatiu, que promou formes diferents d’accés i tinença a l’habitatge, especialment basades en el cooperativisme en cessió d’ús.

Cerca una persona per dur a terme tasques d’administració i gestió comptable i econòmica que realitzi les següents funcions:

 • Dur a terme la comptabilitat.
 • Gestió fiscal, conjuntament amb gestoria externa. Control i seguiment de factures, tant rebudes com emeses
 • Suport en l'elaboració de pressupostos, control pressupostari i financer.
 • Gestió de pagaments i cobraments. Seguiment i control de tresoreria.
 • Suport en la justificació de subvencions.
 • Suport a les diferents àrees de l’entitat i a d’altres entitats vinculades i als seus òrgans socials amb l’elaboració de la informació econòmica (pressupostos, seguiment de plans de viabilitat de projectes d’habitatge cooperatiu…).
 • Verificació i gestió documental (documentació de projectes d’habitatge, contractes, documentació d’obra…) i tasques d’arxiu

L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat. El lloc de treball serà a la seu de l’entitat, a Barcelona. Possibilitat de teletreballar 2 dies/setmana.

Es requereix

 • Formació i experiència mínima vinculada a les funcions descrites
 • Català parlat i escrit
 • Flexibilitat horària.
 • Possibilitat de desplaçament.
 • Office nivell usuari. Open Office i Drive. Coneixements programes de gestió i comptables. Es valorarà coneixements en programari SAGE.
 • Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip.

Es valorarà

 • Coneixements i/o experiència en entitats i projectes de l’Economia Social i Solidària
 • Experiència i/o formació en gestió de cooperatives o, d’entitats sense ànim de lucre.
 • Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús
 • Carnet de conduir

S'ofereix

 • Treball en empresa amb sensibilitat social i alineada amb l’economia social, amb respecte per a les persones i el grup
 • Contracte laboral de 40h setmanals temporal. Amb voluntat de permanència.
 • Remuneració a convenir i segons escala salarial.

Vull presentar-me a aquesta oferta

Per presentar-te has d'estar donat d'alta a la Borsa de treball

Vull donar-me d'alta a la borsa de treball

Vull presentar-me a aquesta oferta

Si ja estàs donat d'alta a la Borsa de treball has d'informar el teu Document identificatiu (DNI o NIE) per presentar-te.

Vull presentar-me a aquesta oferta

No hem pogut trobar el teu Document identificatiu (DNI o NIE) a la Borsa de treball

Vull donar-me d'alta a la borsa de treball

Vull presentar-me a aquesta oferta

Ja has presentat el teu CV a l'oferta

Gràcies pel teu interès!


Tècnic/a responsable d'instal·lacions de l'edificació

SostreCívic promou formes no especulatives d’accés i tinença a l’habitatge, basades en el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús. Volem incorporar un/a professional amb experiència i coneixements específics en instal·lacions, amb funcions de coordinació, contractació i anàlisi de les instal·lacions (principalment instal·lacions de clima, generació fotovoltaica i aigua) dels projectes de cohabitatge en fase de promoció, conjuntament amb les empreses externes responsables dels projectes d’enginyeria, així com de la gestió d’incidències en aquest àmbit en fase de convivència. 

Hi ha la possibilitat d’adaptar la relació professional segons perfil de les candidatures (contracte laboral, o professional/equip extern), així com les hores de dedicació.

Es requereix

 • Experiència en enginyeria d’instal·lacions d’edificació residencial: principalment instal·lacions de clima, solar, fotovoltaica, de  tractament d'aigües i de telecomunicacions.
 • Formació i coneixements vinculades a les funcions descrites.   
 • Persona/equip polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i pels models de cessió d’ús d’accés a l’habitatge.
 • Persona/equip motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.
 • Bon nivell de redacció en català.

Es valorarà

 • Experiència/coneixements en instal·lacions centralitzades.
 • Experiència/coneixements com a instal·lador i/o del manteniment de les instal·lacions (des de l’àmbit de l’industrial).
 • Experiència/coneixements en promoció d’habitatge plurifamiliar i/o equipaments i gestió de la construcció.
 • Experiència/coneixements en altres àmbits de treball de la cooperativa (experiència en manteniments, en dinamització de grups, gestió de cooperatives o entitats sense ànim de lucre…)
 • Habilitats socials i comunicatives.
 • Participació associativa i en moviments socials. Coneixement i/o vincle amb l’ESS.
 • Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.
 • Carnet de conduir.

S'ofereix

 • Vinculació laboral / professional adaptable a la candidatura (Possibilitat de contracte laboral estable o de contractació de serveis extern en cas d’equip d’enginyeria o professional autònom/a, possibilitat de contractació/dedicació entre 15h i 40h). 
 • Retribució segons tipus de vinculació laboral o professional i experiència, a negociar.

El lloc de treball principalment a la seu de Sostre Cívic (Barcelona), tot i que puntualment també arreu de Catalunya.

Vull presentar-me a aquesta oferta

Per presentar-te has d'estar donat d'alta a la Borsa de treball

Vull donar-me d'alta a la borsa de treball

Vull presentar-me a aquesta oferta

Si ja estàs donat d'alta a la Borsa de treball has d'informar el teu Document identificatiu (DNI o NIE) per presentar-te.

Vull presentar-me a aquesta oferta

No hem pogut trobar el teu Document identificatiu (DNI o NIE) a la Borsa de treball

Vull donar-me d'alta a la borsa de treball

Vull presentar-me a aquesta oferta

Ja has presentat el teu CV a l'oferta

Gràcies pel teu interès!